Pečat i vosak za pečačenje

Discussion in 'Generalna diskusija' started by Loki, Sep 25, 2013.

  1. Loki

    Loki Komšija

    Ima li u Sarajevu negdje da se može napraviti pečat za pečačenje voskom i nabaviti vosak za to?