Preporuka za password manager

Discussion in 'Operativni sistemi, aplikacije i programiranje' started by Qler, Feb 20, 2021.

  1. NeTRa1der

    NeTRa1der Komšija

    Prešao sa KeePass na Bitwarden zbog (barem za mene) lakše sinkronizacije između više uređaja, i pristupa samoj bazi podataka.