Umrežavanje kompjutera optički i bežično

Discussion in 'Internet provideri, umrežavanje i web servisi' started by Adi Zeljkovic, Jul 16, 2012.

 1. Adi Zeljkovic

  Adi Zeljkovic Aktivista

  Umrežavanje kompjutera optički i bežično

  Pošto sam o ovome dosta učio u školi a imao i priliku da radim na umrežavanju računara, odlučio sam da napišem tutorijal o ovome.

  UVOD


  Pretpostavljam da želite dva računara umrežiti što jeftinije, a to je definitivno koristeći LAN kabal (popularno zvani Cross Connection Cable) i mrežne(Ethernet) kartice. Bluetooth (BT) i Wireless LAN (WLAN / HI-FI) su tu također ali za sada ću ih preskočiti.

  Priprema:

  1. Nabavite mrežnu (Ethernet) karticu za svako od računara. Ako spajate laptop i PC, laptopi većinom imaju integrirane mrežne kartice. Čak štoviše, sve današnje matične ploče novijeg datuma imaju također ugrađenu mrežnu karticu, čime ste uštedjeli par KM.

  VAŽNO: Prije odlaska u kupnju, provjerite posjedujete li već mrežnu karticu! LAN utor (utičnica) izgleda poput one od modema, samo je dva (do tri) puta šira i ima više parica (onih zlaćanih konektora).

  2.Nabavite cross Connection Cable. Ako mislite da možete sami sastaviti cross Cable ili cross konektor, samo naprijed. Preporučujem kupnju, radije nego rad novog. Osobito za početnike.

  NAPOMENA: Običan LAN kabal ima drugačije spojene "žice" unutra od cross kabla, te stoga za direktno umrežavanje dva računara NE MOŽETE KORISTITI običan LAN kabal.

  Cross cable:
  [​IMG]

  Direktni kabal:

  [​IMG]

  3.Računala moraju biti u istoj domeni. To provjerite na sljedeći način:

  Desni klik na MY COMPUTER - PROPERTIS - kartica COMPUTER NAME - CHANGE dole desno

  [​IMG]

  (svi računari moraju imati istu domenu, izbjegavati u nazivu korištenje : , ? % i slične znakove)

  Umrežavanje:

  1.Možete jednostavno pokrenuti "Microsoft Network Setup Wizard". START > PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMUNICATION > NETWORK SETUP WIZARD
  NAPOMENA: Ukoliko nešto nakon toga ne radi, ili ne radi ono što biste htjeli, kontaktaktirajte MS Support.

  2. A možete i napraviti sljedeće:

  3. Kliknite: START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS to će vam trebati na oba računara, stoga imajte ovaj prozor uvijek pri ruci.

  4. Sada ćemo krenuti sa umrežavanjem ta dva računara. Odaberite vašu MREŽNU (Etherenet) karticu klikom na nju. Desni klik mišem (Kartica mora biti u stanju ENABLED, ako nije sada je prilika da kliknete na ENABLE) > PROPERTIES

  [​IMG]

  5. Nalazite se u prozoru koji se naziva: Local Area Connecrion Properties. Ovdje admistrirate sve mrežne postavke na računaru stoga malo opreznije sa stvarima koje ne razumijete.

  6. Kliknite na INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) i pritom pazite da u svakom trenutku ostane kvačica pored TCP/IP!!!!! I zatim kliknite na PROPERTIES gumb.

  7. Sada se nalazite u INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) PROPERTIES prozoru. Ovdje se nalazi sve što će nam zatrebati. Prelazimo na odabir IP adresa.

  [​IMG]

  8. Prije nego sada nastavimo, slijedi mali pojmovink, radi lakšeg snalaženja:

  -TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol - primopredajni protokol pomoću kojeg računari komuniciraju mrežom.
  -IP adresa - svaki računar na internetu ima svoju IP adresu. Zamislite to kao kućnu adresu prikazanu u brojevima
  -SUBNET MASK - ukratko, određuje koji bitovi u IP adresi pripadaju određenoj mreži. npr. IP addresa of 128.66.12.1 sa subnet maskom 255.255.255.0 kaže da je to "host 1" na subnetu 128.66.12.0. Također, subnet mask određuje maksimalan broj IP adresa u SUBNETu.
  -DNS - Domain Name Server - Server koji se brine da bi se imena računara pravilno povezala sa njihovim IP adresama.
  -DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - "Server" koji automatski dodjeljuje IP adrese svakom računaru koje ima "enejblano" "OBTAIN IP ADRESS AUTOMATICALLY", u našem slučaju to nas ne zanima
  -WINS - Windows Internet Naming Service - Microsoftova izmišljotina za DNS
  -NET-BIOS -Network Basic Input/Output System - m1cr050ftov API (Aplication Protocol Interface) za netBEUI mrežni protokol koji je napravio Microsoft
  -LMHOSTS - takozvana HOST fajla u kojoj se nalaze imena i IP adrese računara koja želimo manuelno unijeti njihova mena i IP adrese (zgodno ako nemate DNS u mreži) a nalazi se u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc.

  9. Za odabir IP adresa preporučujem adrese koje počinju sa 192.168.x.x jer su to obično "tzv privat" ip adrese:

  [​IMG]

  (na slici je podešeno da se računari spajaju preko rutera (192.168.1.1)

  PC_1 (prvi računar) = IP- 192.168.1.100 SUBNET-255.255.255.0
  PC_2 (drugi računar)= IP- 192.168.1.199 SUBNET-255.255.255.0

  Kliknite OK i to je to.

  Hint: Ako se namjeravate igrati u LAN-u preporučljivo je da razmak između i.p. adresa bude veći od 60 (zašto je tako ni microsoft ne zna ( ukoliko griješim ispravite me))

  10) Sada gurnite Cross Connection Cable u oba računara i ona su umrežena.

  HINT:
  mogli bismo lukavo iskoristiti HOST datoteku radi lakšeg daljnjeg rada. Ona se nalazi u u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc a zove se "hosts" (bez extenzije!!!) otvorite je uspomoć notepada i ovako izgleda prosječna HOST fajla:

  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
  # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

  127.0.0.1 localhost #localhost

  # "ljestve" # se koriste kao komentar, i windowsi neće čitati cijelu liniju nakon što se pojavi znak "#"
  #
  # U obje HOST fajle dodajte sljedeće:
  #

  192.168.10.1 PC_1 #IME_KOJE_ ELITE_DATI_ZA_PC_1 #ovdje možete napisati što god želite, npr. PC sobi.
  192.168.10.2 PC_2 #IME_KOJE_ ELITE_DATI_ZA_PC_2 #ovdje možete napisati što god želite, npr. PC u kuhinji.

  Što smo dobili? Od sada, pa nadalje i ubuduće, umjesto dosadnog upisivanja IP adrese drugog računala, u slučajevima kada se to od vas traži, vi možete upisati ime koje ste dodjelili tom računalu u host fajlu. Dakle umjesto 192.168.1.100 možete pisati PC_1, a umjesto 192.168.1.199 možete pisati PC_2!

  Da bi ovo radilo ubuduće: TCP/IP properties > ADVANCED > WINS > ENABLE LMHOSTS Lookup mora biti uključeno!

  Provjera mreže

  1. Osnovne komande:

  PING - komanda kojom vaš računar šalje paketić podataka do drugog računara. Taj se paket tada vraća, i ta informacija vam znači da se računari međusobno "vide" tj. da su međusobno dostupna (upaljena i rade) jedno drugom, te da mreža radi.
  NETSTAT - print network connections, routing tables, interface statistics, masquerade connections, and multi-cast memberships, ova komanda će vam reći sve mrežne konekcije koje su ostvarene sa vašim računarom

  2. Na PC_1 učinite sljedeće:

  START > RUN > i upišite "cmd" bez navodnika.

  3. sada se nalazite u tzv. konzoli (DOS). upišite sljedeće:

  ping 192.168.1.100

  [​IMG]

  HINT:
  oni koji su pristupili mijenjanju HOST fajle, mogu umjesto IP adresa pisati "ping PC_1" bez navodnika.

  A kao rezultat trebalo bi pisati sljedeće:

  Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

  Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

  Ping statistics for 192.168.1.100:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


  Dakle, "pinganjem" samog sebe dokazujete da mrežno sućelje radi i da je sa mrežnom karticom sve u redu.

  4. Još smo uvijek u konzoli. Sada pingajmo drugi računar (PC_2):

  ping 192.168.1.199

  HINT:
  oni koji su pristupili mijenjanju HOST fajla, mogu umjesto IP adresa pisati "ping PC_2" (bez navodnika).

  A kao rezultat trebalo bi pisati sljedeće:

  Pinging 192.168.1.199 with 32 bytes of data:

  Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

  Ping statistics for 192.168.1.199:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


  Sada smo uspješno umrežili dva računara preko cross Connection kabla! Čestitam.

  Troubleshooting

  Ukoliko nešto ne radi, provjerite da li je kabel pravilno spojen, jesu li kartice "enejblane" (START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS > desni klik mišem na mrežnu karticu i klik na ENABLE) i da li ste dobro upisali IP i SUBNET.

  KAKVA KORIST OD TOGA?

  Dakle, što ste dobili umrežavanjem dvaju računara:

  -mogućnost dijeljenja podataka između PC_1 i PC_2 (sharing / eranje )
  -mogućnost zajedničkog korištenja (dijeljenja) modemske veze na Internet
  -mogućnost igranja u "mreži" između ta dva računala

  DIJELJENJE FOLDERA I FAJLOVA NA MREŽI

  Odaberete jedan folder ili cijeli disk - desni klik na njega - propertis - kartica sharing - Network sharing and security - staviti kvačicu na share this folder on network

  [​IMG]

  Pod share name napišite kako želite da se folder zove na mreži

  Ako želite da drugi korisnici mogu promijeniti sadržaj foldera ili diska onda stavite kvačicu na - allow users to change my files

  Code:
  http://img337.imageshack.us/img337/7604/muzikaqj3et1.png
  Bežično umrežavanje je u startu malo skuplje ali poslje daje veliku fleksibilnost.


  Da bi dva računara spojila u bežičnu mrežu naravno oba moraju imati bežične kartice.

  1. korak: Ad hoc povezivanje
  Terba otići u Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> Properties ->
  kartica Wireless Network -> Advanced tamo je potrebno postaviti da se računala povezuju ad hoc (slika 1.)

  [​IMG]

  2.korak: kreiranje profila
  Kako bi ste kreirali profil kliknite na gumb Add u prozoru Wireless Network i na oba računara unesite iste podatke. (slika 2.)

  [​IMG]

  3.korak:
  postavljanje grupe i definiranje IP-a
  Ovaj korak je isti i za bežično i za žično umrežavanje.
  Treba otići u Control Panel -> Network Connections -> desni klik na Wireless Network Connection -> Properties -> i tamo na kartici General unuter prozora "The connection uses the following items:" označite Internet Protocol (TCP/IP) i kliknete properties -> i tamo upišete željeni ip na oba računara ( ip mora biti forme 192.168.x.x )
  Moje preporuka je da na jednom računaru postavke budu:
  IP address: 192.168.1.1
  Subnet maks: 255.255.255.0
  Default gateway: 192.168.1.1
  A na drugom:
  IP address: 192.168.1.2
  Subnet maks: 255.255.255.0
  Default gateway: 192.168.1.1

  [​IMG]

  4.korak: kraj
  I za kraj još samo je potrebno da odete Control Panel -> Network Connections -> desni klikna Wireless Network Connection -> View Avaible Wireless Network i tamo bi trebali viditi mrežu što ste kreirali i trebate je samo označiti i kliknuti Connect (slika 4.)

  [​IMG]
   
 2. Pionir

  Pionir Overclocker

  Imam problem sa umrezavanjem 2 racunara, Win7 i Windows XP SP2.

  Problem je racunar sa Windows XP kojeg sam prvi put nakacio direktno i imao internet.

  Umrezio sam oba racunara istovremeno, 7 radi-XP neradi.

  Sada kada spojim direktno XP, carobnjak pise poruku kako je racunar dio mreze koju trebam konfigurisati.

  Konfigurisanje carobnjaka na razne nacine ne pomaze XP racunaru da se pridruzi zadanoj mrezi.

  Da nije sta crklo na ploci?

  http://pokit.org/get/?5ba552d41cf37e7b3 ... 0bfb0d.jpg
  http://pokit.org/get/?367117dd17fe7c2ec ... 306b7f.jpg
  http://pokit.org/get/?794f2cf668d7bb2df ... 7f2bb3.jpg
   
 3. SpookyMoO

  SpookyMoO Komšija

  Da li su ti oba racunara na istoj WORKGROUP-i??Ako nisi moraju biti da bi se medjusobno vidjeli.
   
 4. Pionir

  Pionir Overclocker

 5. Dog_Father

  Dog_Father Moderator

  Tek skontah ovo, zbog cega opticki kad se nista opticko ne spominje?
   
 6. kolinsb

  kolinsb Veteran foruma

  Valjda postoji optička vidljivost između pc-ova :grin::grin::grin::grin::grin::grin:
   
 7. Zeleni

  Zeleni Network Ninja

  Prvo mi reci gdje si ovo iskopao, pa ga onda izbrisi iz clanka i promjeni ime samog, jer pises o twisted pair kablovima a ne fiberoptickim.

  Novije mrezne kartice imaju auto sense sto se carriera tiche, tako da mozes koristiti i straightru. Obicno za client client i switch switch konekcije, najsigurnije je koristiti crossover.

  Bezicno ad-hoc umrezavanje, znaci bez routera, je katastrofalno nefleksibilno, i preporucuje se samo ako bas moras.
  S obzirom da danas mozes naci sasvim funkcionalne routere za 20km, fakat se ne isplati.


  @Pionir, kako su ti kompjuteri spojeni fizicki ?
   
 8. Pionir

  Pionir Overclocker

  Kabal, obicni za mrezu preko switcha, jer imam i LCD...

  Edit. kao sto vidis, Win7 ne prepoznaje switch, a ne vidi ni XP racuar :

  [​IMG]

  Na XP racunaru vidim sve i imam sada mrezu, ali da bi izasao na internet, isti mora biti vidjen u Win7 i tamo desni klik na njega i dijeli internet...ali ga nesto ne prepoznaje 7-ca...

  SpookyMoO je negdje napisao post i posluzio sam se sa tim i dobio mrezu.

  Konfigurisao IPv4 na XP racunaru sa dodjelom IP, Gateway, DNS i ostalo...sad jos samo internet :wink:
   
 9. Zeleni

  Zeleni Network Ninja

  Cekaj, imas switch, koji je prikljucen na modem, pppoe konekciju pravis na win7, i hoces da shareas na win xp ?
  Ako sam dobro razumio. Jesi li probao iskljuciti fw na win7 samo da probas ?

  Win 7 neche prepoznavat switch, jer je layer 2, i transparentan je na tom nivou :)

  Sjecam se da je to bio pravi problem kad je win7 izasao, win7 nije komunicirao bas najbolje sa xp iz nekih cudnih razloga.

  Code:
  both computers set to the same workgroup 
  - restarts
  - advanced sharing settings - all things turned on (network discovery etc.) except for password protected sharing
  - [b]bridged [/b]the connection with the internet
  - turned on Internet Connection Sharing for the internet connection - this forced an ip to the other connection (192.168.137.1) and gave an option to select which connection should have access to the ICS (the second connection or the bridge - you choose the second / crosslinked cable connection)
  - shared some folders on both computers
  - worked instantly (the other pc aquired a correct ip and internet)
  Ali mislim da bi ICS wizzard trebao odraditi bridging, doduse nisam siguran, nisam koristio tu funkciju zadnjih 10 godina :)  Edit :

  Cekaj, imas li 2 mrezne kartice u win7 kompjuteru ?
  Jer, poprilicno sam siguran da ICS u windowsu ne moze routat izmedju dva ista ip segmenta, jer ove obicne mrezne kartice ne podrzavaju to, iliti ga VLAN, iliti ga subinterfaces :)

  Da bi ICS radio, moras imati dva posebna mrezna interfejsa u kompjuteru koji dijeli internet. Jer sjecam se da ip segment gdje je internet, nije bio isti sa onim segmentom koji je dobivao ovaj drugi kompjuter. Ovo meni zvuci sasvim logicno ;)

  A evo ti i kao slika
  [​IMG]
  http://windows.microsoft.com/is-is/wind ... on-sharing
   
 10. Pionir

  Pionir Overclocker

  Edit. nisam vidio da si napravio edit :D :wink:

  Da, to bas pokusavam, samo da znas nisam ja neki strucnjak za to :D :wink:

  Jesam, nece.

  Probao sam poslati ping IP sa Win 7 na XP prolazi, dok sa XP na Win 7 ne prolazi.

  Kada sam uspostavio ovu mini vezu u Win 7 sam pokusao (carobnjakom) dodati uredjaj, ali pretraga (dodanih uredjaja kao switch) traje pre-dugo i nema liste za bilo koji uredjaj.

  Mozda mi treba onaj program Proxy ili DNS ?

  Edit 2. except for password protected sharing - e ovo nisam pokusao :D
  Edit 3. pa ti si brate zakon :D, to je to Using ICS, evo sto nece ;
   
 11. Zeleni

  Zeleni Network Ninja

  Znaci imas 2 mrezne kartice u win 7 masini ?
   
 12. Pionir

  Pionir Overclocker

  Ne, nemam dvije mrezne kartice.

  Ima li neke nade da nesto napravimo sa ovim sto imam ?

  Pise treba tri uredjaja, a bilo bi najbolje kada bi Win 7 racunar konfigurisao kao "server" - host i da on djeli sve, mrezu i internet.

  Kad host nije upaljen, nema nikom nista 8), to mi treba :D, kontrola.
   
 13. Zeleni

  Zeleni Network Ninja

  Ne mozes bez druge mrezne sa ICSom. Ili druga mrezna, ili router, sta ti je jeftinije :)
   
 14. Pionir

  Pionir Overclocker

  Pa imam router :)

  Javim ti koji i sta...
   
 15. Zeleni

  Zeleni Network Ninja

  Pa eto zamjeni taj switch sa routerom, i stavi da router pravi pppoe konekciju ili sta vec imas. I rijesices problem.
   
 16. Pionir

  Pionir Overclocker

  Da ti javim, zvao sam direktno covjeka (glavnog :D) na mobitel i malo mi objasnio situaciju.

  Problem su linije i moj ukupni paket usluga (fiksni tel, televizija i internet).

  Moram predati zahtjev da se ispita tehnicka mogucnost ili izmjena...