All about Arduino // ESP8266 // Raspberry Pi

Discussion in 'Generalna diskusija' started by black, Aug 11, 2015.

 1. Pionir

  Pionir Overclocker

  Timer ne, oko 10 metara, termostat je WIFI sa 2 dijela, digitalni kućni termostat+ruter na bojleru, Salus RT510RF - upute - https://salus-controls.com/files/RT510RF_full_manual_UK_V005.pdf

  Bojler ima svoje programe (kompjuter) bez termostata. Može se programirati vremenski na sate i/ili dane u sedmici, 14 dana max. Znači, pali se samo u doba dana kada ti želiš i koliko sati rada želiš, ali šta ako je vani 20 stepeni i ja podesio da se pali u 14h - upalit će se pa moram manuelno ugasiti i tada resetuješ sve postavke-užas! Može se naštimati da radi 24/7, gasiš manuelno na bojleru i tada radi na temperaturu bojlera koju ti odrediš u rapsponu od 65 do 70. Primjer, bojler se gasi ako dosegne 65, 66, 67...70, pupme se pale na 62, a gase na 59. Ako bojler postigne konstantno više od 62- rade i bojler i pumpe 24/7-užas!

  Može se podesiti sa jednim termostatom u dvije opcije :
  - na 1 pumpu ili 2 pumpe za 2 etaže-stana kao kod mene (tada bojler radi 24/7, 1 termostat pali obe pumpe što mi ne treba)
  ili
  - na bojler (gasi sve, pumpu i bojler).

  Ako je na pumpu, bojler radi non-stop, koristio ti grijanje ili ne. Desilo se da nisam imao potrebe za grijanjem oko 2 dana, pumpe nisu radile i nema grijanja, ali bojler je radio u opisanom sistemu od 40 do 70. Prednost je što imaš raspoloživu energiju brzo i gotovo odmah, ali troši do bola.
  Ako je na bojleru, podesim kućnu temperaturu, termostat gasi pumpu i bojler. Nedostatak je što temperaura bojlera može pasti ispod 40, bude oko 20-25 i treba najmanje 40 min da postigne radnu temperaturu kako bi pumpa uradila 1 ciklus (62-59), pa još 30 minuta za drugi. Znači, treba oko 2h da postigne zadanu temperaturu na termostatu sada kada nije vani ispod 0. Kada je hladno, bojler se brže hladi i treba više vremena da zagrije sistemsku vodu što naravno opet pravi trošak.

  Sa dva termostata na dvije pumpe, opet ista priča. Bojler radi 24/7, pumpe po direkciji termostata, a kada ugrije stanove, gase se samo pumpe dok bojler nastavlja s radom 70-40 stepeni i opet troši do bola. Oba termostata ne mogu biti na bojleru. Kada jedan od dva termostata postigne zadanu temperaturu gasi bojler, bez obzira što drugi termostat nije postigao ono što si podesio i on tada upali bojler, napravi kratki ciklus paljenja, ali ga ovaj drugi odmah gasi, pa bojler pada u neki režim rada sa greškom gdje se bojler pali-gasi, pali-gasi ... - ludilo :) .

  Ja sada imam jedino prihvatljivo rješenje tako da je A termostat na bojleru i njegova X pumpa pali 62-59 dok ne ugrije koliko sam podesio. Kada ugrije etažu tada gasi bojler. Drugi B termostat je na Y pumpi i on kontroliše samo pumpu za tu etažu. Problem je što A termostat vrlo često mora imati najmanje 1 stepen više kako bi B termostat dobio ono što sam podesio i ne mogu nikako odvojiti tako da grijem samo 1 od 2 etaže kada ja to želim. Ako radi A, B ne mora, ali ako ne radi A, B isto tako neće raditi što mi ne odgovara - tu mi mama živi.

  Rješenje je po meni, Arduino koji će biti na bojleru i kontrolisati oba AB termostata postavljena na XY pumpe. A = X, B = Y. Ako bilo koji od AB termostata pošalje zahtjev, arduino pali bojler i samo jedna pripadajuća X ili Y pumpa će raditi sve dok ne postigne zadano sa termostata. Kada postigne zadano, arduino gasi bojler. Ako su oba termostata poslala zahtjev, arduino pali bojler i obe pumpe rade, ali kada A termostat dobije željeno, arduino gasi X pumpu, bojler i Y pumpa nastavljaju s radom sve dok B termostat ne dobije željeno i tek tada arduino gasi bojler i obratno, B dobio željeno - gasi Y pumpu, nastavi s radom bojlera i X pumpe sve dok i A ne postigne željeno. U ovom slučaju, ako ne želim grijati jednu od dvije etaže, jednostavno termostatom ugasim pripadajuću pumpu, drugu etažu grijem i obratno.
   
 2. Reventon

  Reventon Veteran foruma