Optimizacija sistema, I dio

Discussion in 'Operativni sistemi, aplikacije i programiranje' started by Esh, Jan 16, 2005.

 1. mexx

  mexx Novi član

  MS Software Shadow Copy Provider

  Koristi se zajedno sa Volume Shadow Copy a koristi je Microsoft Backup. Ako je iskljucite, u Event Log-u ce te videti liniju koja vas obaveštava da je Service iskljucen. Da bi izbegli slicne poruke i linije, stavite je na Manual. Neki programi za
  bekapovanje podataka (Noton Ghost) koriste ovu Service.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Net Login

  Koristi za logovanje (povezivanje) na Domain Controller. Nije potrebna za kucne racunare ili za kucne mreže (ukljucujuci i mreže u igraonicama)


  -------------------------------------------------------------------------------

  NetMeeting Remote Desktop Sharing

  Omogucuje korisnicima da se spoje i koriste vaš racunar preko NetMeeting programa. Ovo mogu biti VELIKA OTVORENA VRATA za
  svakoga hakera. Preporucujem da se iskljuci (disable).


  -------------------------------------------------------------------------------

  Network Connections

  Služi za upravljanje network konekcijama. Ako nemate network iskljucite je. Ako internet konekcija ne radi posle toga ukljucite je. Ako iskljucite ovu Service, ikona koja se pojavi kada se spojite na internet se nece videti.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Network DDE

  Po mnogim korisnicima, niko nije našao neku korisnu upotrebu za ovu Service. Ukoliko ne koristite ClipBook, iskljucite je. U stanju mirovanja koristi oko 1.5 MB RAM memorije.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Network DDE DSDM

  Po mnogim korisnicima, niko nije našao neku korisnu upotrebu za ovu Service. Ukoliko ne koristite ClipBook, iskljucite je.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Network Location Awareneww (NLA)

  Koristi se u kombinaciju sa Internet Connection Sharing Service (samo za server).


  -------------------------------------------------------------------------------

  NT LM Security Support Provider

  Ukoliko koristite Message Queuing ili Telnet Service, ostavite je ukljucenu. U protivnom je iskljucite.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Performance Logs and Alerts

  Prikuplja informacije i šalje ih u log fajl ili javlja neko upozorenje. Ovo bi mogao biti odlican nacin da se nadu greške u radu sistema, ali negativne strane kao što su usporenje i sl. upucuju da Service nije vredna ovih usporenja. Preporucujem da je iskljucite, ali je na vama da odlucite.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Plug and Play

  Ovo je srce i duša Plug and Play okruženja. Ne dirati ni po koju cenu. Obratiti pažnju da UPnP nije PnP. UPnP služi za korišcenje skenera, štampaca i sl. hardvera preko mreže putem TCP/IP protokola. Audio kartice su obicno PnP. Ostavite ovu Service na Automatic.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Portable Media Serial Number

  Cita serijske brojeve sa prenosnih muzickih plejera ( ??? možda mp3 plejeri ali nije provereno) koji su spojeni na vaš racunar. Nisam siguran da li je potrebno da ova Service bude konstantno ukljucena. Preporucijem da je iskljucite, a ako nešto
  prestane da radi kako treba (neki uredaj koji je spojen na vaš racunar) ponovo je ukljucite. Service je možda potreba za Windows Media Player, MS intergaciju sa tzv. Digital Rights Management i zaštitama od kopiranja, ali sve ovo nije provereno.
   
 2. mexx

  mexx Novi član

  Print Spooler

  Odlaže dokumente koji su poslati na štampanje ukoliko je štampac vec zauzet. Koristi vam ako imate štampac, bez obzira da lije na mreži ili je na vašem racunaru. Ako je iskljucite, vaš štampac ce još uvek biti instaliran, ali nece biti vidljiv u
  Printers direktorijumu. Kada je startujete, štampac ce ponovo biti u listi i moci ce da se koristi. Preporuka mogih je da ako koristite štampac s vremena na vreme, namestite Service na Manual i startujte je kada želite da koristite štampac, a ako
  štampac koristite intenzivno ostavite je ukljucenu. Iskljucenjem ove opcije dobija se oko 4 MB RAM memorije.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Protected Storage

  Dozvoljava snimanje pasvorda u programima kao što su Outlook Express, Outlook ili Dial Up prozor. Ukoliko je iskljucite Windows nece pamtiti ove pasvorde.


  -------------------------------------------------------------------------------

  QoS RSVP

  Obezbeduje kontrolu saobracaja na mrežama koje koriste IPSEC i aplikacijama koje podržavaju QoS i IMAJU ADAPTER KOJI GA PODRŽAVA. QoS Packed drajver se standardno instalira na svaku TCP/IP konekciju. Ako vaša mreža ne koristi ovaj Service, možete ga iskljuciti ili deinstalirati. Po nekim tekstovima, takode je potrban i ACS Server za QoS packet Scheduler and Applications da bi mogao da pošalje zahtev za željeni protok podataka (bandwidth). Ukoliko koristite NetMeeting da bi slali sliku i zvuk preko mreže, bice vam poterbna ova Service. Neki ljudi su prijavljivali da QoS koristi 20% od brzine protoka i ne dozvoljava njihovo korišcenje (rezerviše ga). Ovo nije tacno. Pogledajte sledeci link:
  http://support.microsoft.com/default...;EN-US;q316666


  -------------------------------------------------------------------------------

  Remote Access Auto Connection Manager

  Pravi konekciju za network kada program zatraži neku adresu. Ova Service može biti potrebna za vašu internet konekciju. Ako vaša Dial-up konekcija, kablovska konekcija ili DSL internet konekcija ne radi posle iskljucenja ove Service, ukljucite
  je ponovo. Ako koristite tzv. hardware gateway ili router, ova Service nije poterbna.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Remote Access Connection Manager

  Kreira network konekciju. Potrebna je ako koristite Internet Connection Sharing. Ako vaša Dial-up konekcija, kablovska konekcija ili DSL internet konekcija ne radi posle iskljucenja ove Service, ukljucite je ponovo. Ako koristite tzv. hardware gateway ili router, ova Service nije potrebna.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Remote Desktop Help Session Manager

  Služi za upravljanje i kontrolu Remote Assistance-a. Ako vam ne treba ova Service, ugasite je. U stanju mirovanja, ova Service koristi oko 4 MB RAM memorije.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Remote Procedure Call (RPC)

  Ovo je prilicno vitalna Service. Ni u kom slucaju je ne treba dirati. Ako se ova Service kojim slucajem iskljuci, necete biti u mogucnosti da podignete Windows.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Remote Procedure Call (RPC) Locator

  Upravlja bazu RPC servisnih imena. Ukoliko nešto na vašoj mreži ne radi posle iskljucivanja, ponovo je ukljucite. Do sada nisam nigde našao razlog da ova Service bude ukljucena. Kada je startovana koristi oko 1.5 MB RAM memorije.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Remote Registry Service

  Nije dostupna na XP Home verziji. Ovo je jedna od onih Service koje nisu potrebne prosecnim korisnicima. Jedna od Service koje korisnici prvu iskljucuju.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Removable Storage

  Koristi za kontrolu i pravljanje uredajima kao što je CD/DVD ROM i sl. U slucaju da koristite autoplay opciju drajva i slicne opcije, a one više nece da rade kada iskljucite ovu Service, ukljucite je. U normalnom radu ova Service nije neophodna
  da bude stalno ukljucena (po izveštajima mnogih korisnika) i necete izgubiti finkcionalnost uredaja ako je ugasite.
   
 3. mexx

  mexx Novi član

  RIP Listener

  Ne postoji na XP Home verziji i ne instalira se na XP PRO verziji. Ako vam je potrebna možete je instalirati kasnije, a ako neznate šta je RIP Listener onda vam nije potrebna


  -------------------------------------------------------------------------------

  Routing and Remote Access

  Omogucuje racunarima da upute poziv preko modema (ili drugih uredaja) do lokalnog servera radi pristupa lokalnoj mreži koristeci standardnu ili VPN konekciju. Ukoliko ne koristite ovu Service, iskljucite je. Kada je service startovana, u Network Connecton-su ce se pojaviti ikona Incoming Connections.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Secondary Logon

  Omogucuje startovanje procesa (programa) pod razlicitim kredibilnostima (credentials). Omogucuje korisnicima sa manjim pravima da startuju aplikacije koje zahtevaju vece privilegije. Totalno beskorisno za veliki broj korisnika. Ukoliko je
  iskljucite gubite opciju RunAs... koje se dobija desnim klikom na aplikaciju.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Security Accounts Manager

  Kao i Protected Storage cuva profile i sigurnosne informacija za lokalne korisnike. Potrebna je kod korišcenja IIS Admin. Ukoliko ste ikada koristili Group Policy Editor da bi modifikovali neka podešavanja, morate ostaviti ovu Service da radi.
  U ostalim slucajevima je slobodno iskljucite.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Server

  Koristi za razmenu fajlova i korišcenje štampaca sa vašeg racunara ili Message Queuing-a. Ukoliko ne želite da sa mrežom delite ove resurse, iskljucite ovaj Service. Iskljucivanje ne utice na mogucnost konekcije na mrežu ili na mogucnost
  korišcenja drajvova (ili diskova) na mreži. Workstation mora biti ukljucen da bi se konektovali na drugi racunar koji ima fajlove koje tražite. Ukoliko iskljucite File and Printer Sharing, moguce je da ce ova Service nestati (tj. iskljuciti se).
  Ukljucite File and Printer Sharing, i Service ce se ponovo pojaviti.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Shell Hardware Detection

  Koristi uredajima koji imaju auto-play opciju kao što su memorijske kartice, CD/DVD drajvovi i sl. Ukoliko imate problema sa Docking Station-om vašeg lap-top (notebook) racunara, stavite ovu Service na Automatic. Kada je iskljucena primeticete sledece: (1) Moguce je da u My Computer prozoru (WinExporer) necete videti da za npr. DVD Drajv piše DVD Drive. Drajv ne gubi na funkcionalnosti zbog ovoga, (2) Kada proveravate opcije za Auto-play uredaj, npr. DVD drajv, primeticete da nedostaje Auto-play tab. Necete biti u mogucnosti da odredite akcije za pojedine fajlove i formate. Ukoliko koristite Auto-play opciju, stavite Service na Automatic, a ukoliko vam nece smetati navedeni gubitci i ne koristite Auto-play opciju, iskljucite ovu Service.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Simple Mail Transport Protocol (SMTP)

  Nije dostupna na XP Home verziji a nije automatski instalirana na XP PRO verziji. Koristi za podršku lokalnog (izlazeceg - outbound) e-mail servera.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Simple TCP/IP Services

  Nije dostupna na XP Home verziji a nije automatski instalirana na XP PRO verziji. Service podržava neke starije UNIX mrežne servise.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Smart Card

  Pruža podršku za korišcenje Smart Card-a za autentifikaciju lokalnih i network racunara. Ukoliko nemate Smart Card, ova Service vam nije potrebna. Kada je startovana Service zauzima oko 1.5 MB RAM memorije. Iskljucite je.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Smart Card Helper

  Pruža podršku za korišcenje Smart Card-a za autentifikaciju lokalnih i network racunara. Ukoliko nemate Smart Card, ova Service vam nije potrebna. Iskljucite je.


  -------------------------------------------------------------------------------

  SNMP Service

  Nije instalirana autmatski a ako je potrebna može se instalirati sa WinXP CD-a. Pruža podršku korišcenju mrežnih uredaja koji koriste SNMP kao mod (metod) za daljinsku kontrolu (remote Management).
   
 4. mexx

  mexx Novi član

  SNMP Trap Service

  Nije instalirana autmatski a ako je potrebna može se instalirati sa WinXP CD-a. Pruža podršku korišcenju mrežnih uredaja koji koriste SNMP kao mod (metod) za daljinsku kontrolu (remote Management).


  -------------------------------------------------------------------------------

  SSDP Discovery Service

  Korist da bi se locirali UPnP uredaju na kucnim mrežama. Ako se koristi uz Universal Plug and Play Device Host, ona detektuje i konfirguriše UPnP uredaje na kucnim mrežama. Ukoliko posle iskljucivanja neki od vaših uredaja prestane da radi ili se
  cudno ponaša, ukljucite ovu Service. MSN Messenger koristi ovu Service zajedno sa podržavanim UPnP uredajima da bi obezbedio podršku za mreže koje su zašticene NAT zaštitom (firewallom) ili ruterom. Takode, ako primetite neke probleme pri spajanju na multiplejer igre (servere) koje koriste DX7 ili DX8 (DirectX), ukljucite ovu Service. Ako vam je potrebna ova Service, obratite pažnju na sve moguce popravke jer postoje neke indikacije da je Service potencijalna mogucnost napada hakera i rupa u vašem sistemu. UPnP nije i nema nikakve veze sa PnP. UPnP služi za mogucnost spajanja preko mreže kroz TCP/IP do uredaja kao što su skeneri ili štampaci.


  -------------------------------------------------------------------------------

  System Event Notification

  Koristi se u paru sa COM+ Event System Service-om. Ona obaveštava ostale Service kada se dogodi neki sistemski dogadaj kao što je logon (logovanje) i sl. Ukoliko se iskljuci, u Event Log-u, se pojavljuje linija koja vas obaveštava da je Service iskljucen. Prosecnom korisniku verovatno ne treba ova Service i još uvek nije izvesno da li uopšte ime nekih loših efekata ako se ona iskljuci.


  -------------------------------------------------------------------------------

  System Restore Services

  Ova Service pravi sliku vašeg sistema i vraca ga i to stanje kasnije (kada zatreba). Ovo je, pored Indexing Service-a, najveci razlog za usporenje sistema. Uvak kada instalirate neki program, Windows pravi sliku sistema u slucaju da se nešto desi i želite da se vratite na predašnje stanje. Ukoliko ostavite ovu Service ukljucenu, ona može svojim slikama da zauzme i do 20 GB na vecim diskovima. Iako korisna u nekum sirtuacijama (instalacija Service Packa, beta programa i sl.), WinXP je
  dovoljno stabilan da je pomalo besmisleno imati je konstantno ukljucenu. Ukoliko je iskljucite, sve slike sistema koje je Service napravila bice izbrisani. Postoje opcije koje odreduju koju ce kolicinu diska zauzeti slike. Toplo preporucujem da je iskljucite.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Task Scheduler

  Služi za planiranje automatskih operacija koje ce Windows u zadata vremena izvršavati. Neki programi mogu zahtevati ovu Service u ciju provere najnovijih verzija ili njihovih baza. Iako opcija nije loša, mnogi korisnici više vole da sve sami
  urade tako u svakom momentu znaju šta imaju instalirano a ukoliko postoji poboljšanje ili nova verzija, bilo bi lepo da se zna šta nam donosi i da li nam treba pre nego što potrošimo vreme i novac skidajuci je sa interneta. Inace, mnogi korisnici se groze pomisli da Windows sam šeta po internetu ili da nešto ceprka po disku. Preporucujem da je iskljucite.


  -------------------------------------------------------------------------------

  TCP/IP NetBIOS Helper Service

  Pruža podršku za NetBIOS preko TCP/IP-a. Ako vaša mreža ne koristi NetBIOS i/ili WINS, iskljucite ovu Service.


  -------------------------------------------------------------------------------

  TCP/IP Printer Server

  Nije instalirana autmatski a ako je potrebna može se instalirati sa WinXP CD-a. Koristi pri podešavanju lokalnog UNIX print servera.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Telephony

  Kontroliše tzv. telefonske uredaje na vašem racunaru. Potrebna je za mogucnost korišcenja modema. Neki kablovski ili DSL provajderi koriste ovu Service, što zavisnosti od toga kako je odraden logon ili neke AOL funkcije a što opet zavisi od
  korišcenog softvera.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Telnet

  Nije instalirana autmatski a ako je potrebna može se instalirati sa WinXP CD-a. Pruža mogucnost daljinskog logovanja na lokalni racunar kroz telnet funkciju. U cilju bolje zaštite, iskljucite ovu Service ukoliko nije specificno neophodna za vaš rad. Iskljucenjem se oslobada oko 2,5 MB RAM memorije.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Terminal Services

  Pruža mogucnost daljinskog logovanja na lokalni racunar. Ova services je neophodana za rad Fast User Switching, Remote Desktop Server i Remote Assistance. Ukoliko je iskljucite, necete biti u mogucnosti da vidite ko je pristupio racunaru (ko je logovan). Zbog vece sigurnosti, iskljucite ovu Service ukoliko vam nije neophodna za normalan rad. Ako želite da instalirate Norton 2003, ukljucite ovu Service. Ako spajate dva racunara u cilju razmene podataka ili igranja (najcešce
  preko modema) ostavite ovu Service ukljucenu.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Themes

  Koristi da bi se dobio novi izgled WinXP sistema. Ukoliko nemate mnogo memorije i nije vam bitan izgled WinXP sistema, iskljucite ovu service. Iskljucivanjem, WinXP ce izgledati kao Win98. Kada je ukljucena zauzima izmedu 4 MB i 15 MB RAM-a.  -------------------------------------------------------------------------------

  Uninterruptible Power Supply

  Pruža podršku za UPS (neprekidan izvor napajanja). Neki UPS uredaji koriste ovu Service, dok drug. UPS uredajima nije potrebna. Ukoliko vaš UPS ne radi kako je radio posle iskljucenja Service, morate je imati ukljucenu.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Universal Plug and Play Device Host

  Koristi se uz SSDP Discovery Service, koja detektuje i konfirguriše UPnP uredaje na kucnim mrežama. Ukoliko posle iskljucivanja neki od vaših uredaja prestane da radi ili se cudno ponaša, ukljucite ovaj Service. MSN Messenger koristi ovu Service
  zajedno sa podržavanim UPnP uredajima da bi obezbedio podršku za mreže koje su zašticena NAT zaštitom (firewall-om) ili ruterom. Takode, ako primetite neke probleme pri spajanju na multiplejer igre (servere) koje koriste DX7 ili DX8
  (DirectX), ukljucite ovu Service. Ako vam je potrebna ova Service, obratite pažnju na sve moguce popravke jer postoje neke indikacije da je Service potencijalna mogucnost napada hakera i rupa u vašem sistemu. UPnP nije i nema nikakve veze sa PnP. UPnP služi za mogucnost spajanja preko mreže kroz TCP/IP do uredaja kao što su skeneri ili štampaci.
   
 5. mexx

  mexx Novi član

  Upload Manager

  Kao i Background Intelligent Transfer Services, ova Service kontroliše transfer fajlova izmedu servera i klijenta na mreži. Ova Service nije potrebna za osnovno korišcenje resurse (Štampaci, Fajlovi, Skeneri,...).


  -------------------------------------------------------------------------------

  Volume Shadow Copy

  Koriti se zajedno sa MS Software Shadow Copy Provider Service-om. Microsoft Backup takode kristi ovu Service. Ukoliko je ugasite, u Event Logu cete dobiti obaveštenje da vam je ova service iskljucena. Nisu nadeni nikakvi loši efekti ako se
  ugasi ova Service. Ako se stavi na Manual ili Disabled, oslobada se oko 3 MB RAM memorije. Kada se stavi na manual, nece biti obaveštenja u Event Logu.


  -------------------------------------------------------------------------------

  WebClient

  Nije nadena neka prakticna primena ove Service. Ukoliko posle iskljucenja ove Service neke aplikacije ili uredaji prestanu da rade onako kako bi trebali, probajte da startujete ovu Service i vidite da li je njeno iskljucenje razlog nepravilnom radu.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Windows Audio

  Služi da bi se cuo zvuk. Ukoliko ne posedijete audio karticu, iskljucite ovu Service.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Windows Image Acquisition (WIA)

  Koristi za podršku nekim skenerima, web kamerama, kamerama i sl. Ako uredaj, posle iskljucenja ne radi pravilno, ukljucite ovu service.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Windows Installer

  Potrebna je za mogucnost instalacije aplikacija koje koriste MSI fajlove. Ukoliko pri instalaciji neke aplikacije dobijete grešku "RPC Service", ukljucite ovu Service. Obratite pažnju da Service nije potrebna da bi instaliran MSI program radio.
  Takode zauzima 3.5 MB RAM memorije. Ako je podesite na Manual, sacuvace te tu kolicinu memorije a service ce se startovati po potrebi.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Windows Management Instrumentation

  Poprilicno važna Service. Ukoliko je iskljucite neke neobijašnjive stvari mogu da pocnu da se dešavaju. Ostavite je ukljucenu.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Windows Management Instrumentation Driver Extension

  Nema je na XP Home verziji. Na XP PRO verziji je prisutna, ali nije tako važna kao Windows Management Instrumentation. Bez obzira na to, ne preporucujem da je gasite. Ako morate stavite je na Manual.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Windows Time

  Automatski podešava sat tako što kontaktira server i proverava tacno vreme u vašem podrucju. Spaja se na MicroSoftov sajt radi te provere. Ovo možete uraditi i rucno sa gomilom besplatnih programa. Ukoliko vam je neophodna (???) ova Service, verovatno ce vam trebati i Task Scheduler. Umesto MicroSoftovog servera možete upotrebiti time.nist.gov server.


  -------------------------------------------------------------------------------

  Wireless Zero Configuration

  Omogucava automatsku konfiguraciju bežicnih mrežnih uredaja obaveštenja o kvalitetu konekcije. Service ce vam možda trebati da se spojite sa nekim HOT SYNC softverom za PDA, laptopovima ili drugim prenosnim racunarima. Ukoliko nemate bežicne mrežne uredaje, iskljucite ovu Service.


  -------------------------------------------------------------------------------

  WMI Performance Adapter

  Nisam nigde pronašao, cemu ova Service sliži. Kada je iskljucena, niko nije prijavljivao nikakve loše efekte niti gubitke funkcionalnosti hardvera ili softvera. Zauzima oko 6 MB RAM memorije kada je startovana. Iskljucite je, a ako prometite neke promene na gore ukljucite je


  -------------------------------------------------------------------------------

  Workstation

  Koristi da bi se lokalni racunar spojio na druge racunare (remote computers). Primeri bi mogli biti konekcije na internet ili korišcenje mrežnih uredaja (štampaca) ili razmena fajlova. Mnoge Services zavise od ove. Ostavite je na Automatic.
   
 6. mexx

  mexx Novi član

  Eh eto moro sam ovako posto ima limit slova pa sam iz vise djelova posto
  Može valjat nekom imeni je dosta pomoglo kad sam bio zapeo

  Malo je poveliko ali..........
   
 7. NeTRa1der

  NeTRa1der Komšija

  mislim da opsirnije i ne moze :mrgreen:
   
 8. Stormbringer

  Stormbringer Aktivista

  Drugovi, trazi se dobrovoljac da sve vase postove sabere i oblikuje u jedan "optimizirani" tutorial, kako bi bio od pomoci pocetnicima, kao i svima nama kao jedan lijepi podsjetnik kad nesto zapne. :mrgreen:

  Ovako na gomili je ovo sve gotovo neupotrebljivo. Ovo je dobronamjeran savjet. Da imam vremena, ja bih to uradio, ali stvarno nemam. Ipak, ako budem u mogucnosti, pokusacu. :wink:

  Valjda ima jos neko raspolozen :?: :?:
   
 9. kamikaza

  kamikaza Aktivista

  malo ti je takvh ivdje :cry:
   
 10. iPlay

  iPlay Komšija

  Evo i od mene nesta, mislim da nije na odmet i moze biti korisno raditi Update BIOS-a.

  Code:
  http://www.driverguide.com/
  
  Username: Drivers
  Password: all
  PS: Valjda ne ponavljam post...

  Uradicu ja ovo, pretvoriti u PDF i Upload-ovati.
   
 11. Stormbringer

  Stormbringer Aktivista

  Vidis da ima neko ko ce to uraditi, moj Danger Cat. Nisu svi ko ti,svaki dan su na forumu,a mrsko im uraditi korisnu stvar! :mrgreen: :mrgreen: :wink:
   
 12. syss

  syss Veteran foruma

  ili nemaju vremena jednostavno :wink:
   
 13. Neo Bahamut Zero

  Neo Bahamut Zero Veteran foruma

  vrijeme je novac. nemam "vremena" :wink:
   
 14. iPlay

  iPlay Komšija

  Odavno me nije bilo ovde... pa hajde reko sta da korisno uradim! :D
   
 15. zilo

  zilo Komšija

  Rasipa se GA pa vamo naletio malo.

  :D :D :D
   
 16. iPlay

  iPlay Komšija

  Ma svuda me ima pomalo! ;)
   
 17. ming

  ming Veteran foruma


  :lol:
   
 18. KRUNCH

  KRUNCH Aktivista

  treba mi mali help ovako nedavno sam nes malo skido i haj ok i to je pobrisano posto mi nije potrebno vise ali sada kada palim komp polazi mi nakav eror nesta neki DHBLMG.DLL ili nesta slicno i haj sada ja da vidim koja se app odma to starta a da ne radi i odem u ms config i nadjem nesta dumprep 0 -k nalazi se negdje u %systemroot%....
  i znam da to nije moje sada me samo zanima smijem li to izgasiti da nije sta sistemsko hvala na pomoci

  P.S. antivir i spywear doctor mi nista nisu nasli
   
 19. HamziBeg

  HamziBeg Komšija

  Kako "dumprep" nije tvoje :D
  http://www.techspot.com/startup/11946/

  EDIT: Da se nadovežem, evo jedne lijepe stranice na temu servisa, i šta valja a šta ne valja isključiti:
  http://www.theeldergeek.com/services_guide.htm